Zapewniamy najlepszą ochronę przeciwpożarową

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

* czujki
* drzwi ppoż.
* klapy dymowe
* okna oddymiające
* impregnaty do tkanin i drewna

* farby, lakiery ogniochronne
* zaprawy ogniochronne
* pianki ogniochronne
* silikonowe, akrylowe, pęczniejące masy uszczelniające
* opaski, obejmy, bloczki ogniochronne